SODA

Mobilen i hemmet - En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet

Fådal, Jenny and Mottaghy, Saman (2011) Mobilen i hemmet - En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet. Bachelors thesis, Stockholm University.

[img]
Preview
PDF
7Mb

Abstract

Majoriteten av den svenska befolkningen har en mobiltelefon idag 2011. Hur och i vilka situationer människor använder sig av sina mobiltelefoner har studerats vid en rad tillfällen de senaste åren. Ett återkommande resultat i dessa studier är att mobiltelefonen i förvånande stor utsträckning används i hemmet där det ofta finns ”bättre” tekniska alternativ till mobiltelefonen tillgängliga. Denna kvalitativa studie syftar därför till att studera hur mobiltelefonanvändningen i hemmet ser ut idag, för att därmed kunna fastställa vilken roll mobiltelefonen har i hemmet idag samt hur det kommer sig att den fått den betydelse som den har. Denna information kan komma att ha påverkan på vilka tjänster och funktioner som utvecklas till mobiltelefoner då vid utvecklandet av dessa är av stor relevans att veta var mobiltelefonen används samt till vad. Studien utfördes på tio testpersoner med hjälp av en dagboksstudie samt en kompletterande intervjustudie. Genom att kombinera dessa två metoder fick testpersonerna möjligheten att både föra anteckningar angående sin mobiltelefonanvändning direkt när den sker, samt att i efterhand förklara sitt mobiltelefonanvändande mer djupgående. Detta antas ge en djupare förståelse för hur mobiltelefonanvändningen ser ut i hemmet. Resultatet av studien visar att mobiltelefonen i hemmet främst används som ett medel för att kommunicera med omvärlden. Traditionella funktioner på mobiltelefonen såsom samtal och meddelanden är de som används mest. Mobiltelefonen anses vara mycket privat och ett flertal testpersoner anser sig vara beroende av den. Det vanligaste syftet för att använda mobiltelefonen i hemmet visade sig vara för att bota tristess. Mobiltelefonen uppskattas på grund av det faktum att den är snabb- och lättillgänglig. Den används mycket och ofta i hemmet men detta betyder dock inte att användarna uppfattar detta som att mobiltelefonen tar upp för mycket av deras tid. De trivs överlag med att ha den till hands.

Item Type:Thesis (Bachelors)
Additional Information:This work is a contribution to the SICS project "Mobilen i hemmet" done by students at Stockholm university.
ID Code:5196
Deposited By:Vicki Carleson
Deposited On:24 Feb 2012 14:34
Last Modified:24 Feb 2012 14:34

Repository Staff Only: item control page